torsdag 3. mars 2011

masterplan..

Alle trenger en masterplan, men en masterplan kan være så mangt. Det kan rett og slett være en plan på hva man ønsker å oppnå, hvor man vil og hva man liker å jobbe med. Min er for tiden kun det. En masterplan.

Jeg skriver en masteroppgave der jeg ser på den første fasen av innovasjon; idégenereringsfasen. Hvordan kommer de gode idèene opp? Hva må ligge til rette for at det skal komme opp gode idéer?
Min datainnsamling tyder på at det å sette sammen en gruppe fra ulike deler av en organisasjon og med jevnlige møter kan være en god tilnærming. Og så jobber gruppen med små endringer med ting som kan forbedres. De gode idèene kom etterhvert som en større forståelse over ulike problemer andre i organisasjonen hadde. Og etterhvert som vi satte av tid til spørsmålet om hva er det som kan forbedres. Det vil si at det er snakk om inkrementelle endringer, men som likevel kan ha stor betydning for en organisasjon.

Og mens jeg sitter og tenker på ulike tilnærmingsmåter til datamaterialet, tenker jeg på om dette er noe som blir satt nok fokus på; det å skape felles forståelser for ulike problemer som oppstår i en organisasjon og avsatt tid til å være løsningsorientert og åpen for hvordan best løse disse problemene. En setning sier at man ikke løser problemer med samme tankesett som det som skapte problemet. Og da er det kanskje greit å jobbe sammen om å løse et problem? Er vi flinke nok til det i næringslivet?

Ofte opplever jeg at jaget etter håndgripelige resultater er så stort, at vi hopper over "problemforståelse-fasen" rett til løsningsfasen. Kanskje før alle involverte har oppfattet hva problemet var? Og kanskje noen nyttige innspill går glipp på veien da? Er dette et resultat at vi er for redd for å bli oppfattet som problemfokusert istedenfor løsningsfokusert?


Her ble det mange spørsmål og lite svar, men det er nå godt å være i "problemfasen" i min masterplan. Så håper jeg løsningen (en ferdig oppgave) kommer lett til meg bare jeg har god nok forståelse av problemet..

mandag 17. januar 2011

om medisin

Det er et ordtak som heter noe sånn som at små gryter har også ører. Og det blir vi stadig påminnet. Jeg har vært syk i dag og har dyttet inn all slags type "helende" remedier som Kiwi, superdrikke (bestående av sitron, appelsin, grapefrukt, appelsin og honning), blåbær, tran, osv osv. Etter middag følte jeg det var på tide med en cognac. Littja spurte hva det var og jeg svarte at det var mamma sin medisin. Da jeg sa det hørte jeg hvor feil det lød..jeg ser bare for meg hvordan hun forklarer i barnehagen i morgen at cognac er mammas medisin. Men det fikk meg også til å huske en hendelse langt tilbake i tid.

Vi var hele famililen på hytta. Og siden familien var stor og hytta temmelig liten, lå vi ungene på gulvet. Hele hytta hadde sovnet og jeg fikk ikke sove fordi jeg hadde så ondt i halsen. Det var da pappas ord til mamma dukket opp i hodet mitt. Han mente, og mener nok enda, at det er ingenting som slår cognac for å hindre en skikkelig forkjølelse. Jeg mente å huske at cognac-flaska sto på benken, så da var det bare å ta en slurk av den så ville jeg få sove. Tenkte jeg. Men det var mørkt i hytta og ikke så jeg så mye, så litt skramling ble det og min bestefar våkna og spurte hva jeg gjorde. Jeg svarte som sant var at jeg leita etter cognacflaska. Da var det ikke så stille lenger. Han rista bestemor våken og sa at hun måtte våkne for Sølli leita etter cognacflaska. Det skal vel legges til at jeg var kanskje 5-6 år da. Min stille-strategi var dermed forkasta og pappa sto opp og kokte solbærsirup til meg.

Og ettersom historien ofte ser ut til å gjenta seg, skal jeg gjemme den cognac-flaska lang bort. Sånn cirka de neste 16 årene.

søndag 9. januar 2011

de store spørsmålene

Samme helg som jentehelga i Oslo, skjedde det noe på hjemmebane også. Noe Mannen hadde frykta lenge, riktignok helt siden han hadde lest triologien om haikerens guide til galaksen (eller hva nå den er oversatt til på norsk). Her ble det påpekt at det vanskeligste spørsmålet en kunne få var akkurat "hvorfor"? ettersom svaret alltid kunne følges opp med et nytt hvorfor? Og nettopp på grunn av det begynt vi å øve på barns hvorfor-spørsmål lenge før vi i det hele tatt tenkte på å få barn, så merkelig det enn kan høres ut. (kanskje er det fordi vi begge har et ganske sterkt konkurranseinstinkt og liker dårlig å bli satt fast på spørsmål?)

Og så er jeg altså borte tre dager og blir bombardert med hvorfor-spørsmål i det jeg setter meg inn i bilen på flyplassen. (og når vi er inne på hvorfor-spøsmål; hvorfor skjer de store endringene når jeg er borte noen dager? Men det er en digresjon, som jeg garantert ikke får svar på med det første).

Koffør va du på på jentetreff? -jo, fordi det e så godt å treffe mange venna på en gang. Koffør det? - syns ikke du det e koselig å være sammens med venna? Og det er bare å innrømme taktikken med en gang; å være litt offensiv og stille motspørsmål. Da stopper hun opp og tenker og vi kan ha en samtale igjen, ikke kun bombardering av nye spørsmål. Så når sant skal sies, synes jeg jeg takla hvorfor-spørsmålene ganske godt. (Det er da enda godt etter så mange års trening..)

Langt verre var det at hvorfor-fasen fort ble fulgt opp av en ¨utdyping av definisjoner-fase.¨ Og for de av dere som enten har skrevet oppgaver eller holder på, vet at akkurat definisjonsavklaring kan være litt vanskelig...man skal jo være konsekvent på bruken etterpå også. Så når jeg får spørsmålene "Ka betyr" kjenner jeg hjertet hopper litt i halsen. (Hvorfor forberedte ingen meg på det "hva betyr"- spørsmålene?)

I går var vi på aketur i akebakken ved skolen. Littja stopper opp utenfor et klasserom og ser inn- og samtalen går noe som det her; - Ka e dettan ? - Det e et klasserom - Ka skjer her ? - Jo, her en en plass kor ungan som går på skola lære nye ting. - Ka betyr lære?

Og der satt jeg fast! Prøv å forklare ordet lære uten å bruke ordet lære! Jeg mumla tilslutt noe om at ungene trena på tall og bokstaver, å skrive og sånt, men så at hun ikke var helt fornøyd med det..  Og selv ikke etter et døgn med fundering på hvordan jeg kunne forklart det bedre, her jeg ikke kommet noe lengre.

Så jeg ville satt stor pris på gode forslag..