torsdag 3. mars 2011

masterplan..

Alle trenger en masterplan, men en masterplan kan være så mangt. Det kan rett og slett være en plan på hva man ønsker å oppnå, hvor man vil og hva man liker å jobbe med. Min er for tiden kun det. En masterplan.

Jeg skriver en masteroppgave der jeg ser på den første fasen av innovasjon; idégenereringsfasen. Hvordan kommer de gode idèene opp? Hva må ligge til rette for at det skal komme opp gode idéer?
Min datainnsamling tyder på at det å sette sammen en gruppe fra ulike deler av en organisasjon og med jevnlige møter kan være en god tilnærming. Og så jobber gruppen med små endringer med ting som kan forbedres. De gode idèene kom etterhvert som en større forståelse over ulike problemer andre i organisasjonen hadde. Og etterhvert som vi satte av tid til spørsmålet om hva er det som kan forbedres. Det vil si at det er snakk om inkrementelle endringer, men som likevel kan ha stor betydning for en organisasjon.

Og mens jeg sitter og tenker på ulike tilnærmingsmåter til datamaterialet, tenker jeg på om dette er noe som blir satt nok fokus på; det å skape felles forståelser for ulike problemer som oppstår i en organisasjon og avsatt tid til å være løsningsorientert og åpen for hvordan best løse disse problemene. En setning sier at man ikke løser problemer med samme tankesett som det som skapte problemet. Og da er det kanskje greit å jobbe sammen om å løse et problem? Er vi flinke nok til det i næringslivet?

Ofte opplever jeg at jaget etter håndgripelige resultater er så stort, at vi hopper over "problemforståelse-fasen" rett til løsningsfasen. Kanskje før alle involverte har oppfattet hva problemet var? Og kanskje noen nyttige innspill går glipp på veien da? Er dette et resultat at vi er for redd for å bli oppfattet som problemfokusert istedenfor løsningsfokusert?


Her ble det mange spørsmål og lite svar, men det er nå godt å være i "problemfasen" i min masterplan. Så håper jeg løsningen (en ferdig oppgave) kommer lett til meg bare jeg har god nok forståelse av problemet..